fbpx
0 Items

2020 AS 1 TOURNAMENT

KILIMANJARO - FREAKS V WILD

FREAKS v. WILD

 PARTNER FORWARD

FREAKS:  1
WILD:  2

RACE 2 MIRROR

FREAKS: 2
WILD:  1

 LADDER 

*Wild throw bonus flag
FREAKS: 1
WILD: 3

 JACK & JILL 

FREAKS: 2
WILD: 1

FEMALE TRIAD 

*Freaks threw bonus flag
FREAKS: 3
WILD: 1

MALE TRIAD 

*RERUN
FREAKS: 1
WILD: 2

 SPRINT RELAY

FREAKS: 1
WILD: 3

FINAL SCORE

   FREAKS:  10  WILD: 13

 

 

 

 

 

 

 

KILIMANJARO - SHARKS V PALMS

SHARKS v PALMS

 PARTNER FORWARD

SHARKS: 1
PALMS: 2

 MIRROR

SHARKS: 1
PALMS: 2

 LADDER 

*Palms threw bonus flag
SHARKS: 1
PALMS: 3

 JACK & JILL 

SHARKS: 2
PALMS: 1

FEMALE TRIAD

SHARKS: 1
PALMS: 2

MALE TRIAD 

SHARKS: 2
PALMS: 1

 SPRINT RELAY

*Sharks threw bonus flag
SHARKS: 1
PALMS: 4

FINAL SCORE

   SHARKS:  9  PALMS: 15

 

 

 

 

 

 

 

KILIMANJARO - BREAKERS V ACES

BREAKERS v ACES

 PARTNER FORWARD

BREAKERS: 1
ACES: 2

 MIRROR

BREAKERS: 2
ACES: 1

 LADDER 

BREAKERS: 1
ACES: 2

 JACK & JILL 

Breakers threw bonus flag
BREAKERS: 1
ACES: 3

FEMALE TRIADS 

BREAKERS:  2
ACES: 1

MALE TRIADS 

BREAKERS: 2
ACES: 1

 SPRINT RELAY

BREAKERS: 1
ACES: 3

FINAL SCORE

   BREAKERS: 9   ACES: 13 

 

 

 

 

 

 

 

KILIMANJARO - LIONS V BRIGADE

LIONS v BRIGADE

 PARTNER FORWARD

LIONS: 2
BRIGADE: 1

 MIRROR

LIONS: 1
BRIGADE: 2

 LADDER 

LIONS: 1
BRIGADE: 2

 JACK & JILL 

LIONS: 1
BRIGADE: 2

FEMALE TRIAD 

LIONS: 2
BRIGADE: 1

MALE TRIAD 

Brigade threw bonus flag
LIONS: 3
BRIGADE: 1

 SPRINT RELAY

LIONS: 3
BRIGADE: 1

FINAL SCORE

   LIONS: 14   BRIGADE: 9

 

 

 

 

 

 

 

McKinley - Sharks vs Freaks

FREAKS v. SHARKS

 PARTNER FORWARD

FREAKS: 2
SHARKS: 1

MIRROR

FREAKS: 1
SHARKS: 2

RACE 3 ECHO

FREAKS: 2
SHARKS: 1

RACE 4 ECHO

FREAKS: 3
SHARKS: 1

RACE 5 LADDER

FREAKS: 1
SHARKS: 2

 JACK & JILL 

FREAKS: 2
SHARKS: 1

 SPRINT RELAY

FREAKS: 1
SHARKS: 4

GRIDLOCK:  Winner goes to Freaks

FINAL SCORE

   FREAKS: 12   SHARKS: 12

 

 

 

 

 

 

 

McKinley - PALMS VS WILD

PALMS V WILD

 PARTNER FORWARD

PALMS: 2
WILD: 1

 MIRROR

PALMS: 1
WILD: 2

ECHO 1

PALMS: 2
WILD: 1

ECHO 2

PALMS: 1
WILD: 2

LADDER

PALMS: 1
WILD: 3

 JACK & JILL 

PALMS: 2
WILD: 1

 SPRINT RELAY

PALMS: 1
WILD: 4

FINAL SCORE

   PALMS: 10    WILD: 14 

 

 

 

 

 

 

 

McKinley - BREAKERS VS BRIGADE

BREAKERS v. BRIGADE

 PARTNER FORWARD

BREAKERS: 1
BRIGADE: 2

MIRROR

BREAKERS: 2
BRIGADE: 1

ECHO 1

BREAKERS: 2
BRIGADE: 1

 ECHO 2

BREAKERS: 1
BRIGADE: 3

RACE 5 LADDER

BREAKERS: 1
BRIGADE: 3

 JACK & JILL 

BREAKERS: 1
BRIGADE: 2

 SPRINT RELAY

BREAKERS: 3
BRIGADE: 1

FINAL SCORE

   BREAKERS: 11   BRIGADE: 13

 

 

 

 

 

 

 

McKinley - Aces v Lions

ACES v. LIONS

 PARTNER FORWARD

ACES: 2
LIONS: 1

MIRROR

ACES: 2
LIONS: 1

ECHO 1

ACES: 2
LIONS: 1

 ECHO 2

ACES: 2
LIONS: 1

RACE 5 LADDER

ACES: 2
LIONS: 1

 JACK & JILL 

ACES: 1
LIONS: 2

 SPRINT RELAY

ACES: 4
LIONS: 1

FINAL SCORE

   ACES:  15  LIONS: 8

 

 

 

 

 

 

 

Fuji - Wild vs Palms

WILD V PALMS

 PARTNER FORWARD

WILD: 1 (3:30)
PALMS: 2 (3:28)

MIRROR

WILD: 2 ( 0:48)
PALMS: 1 (1:00)

Rerun Q3 & Q 4 due to equipment

RACE 3 ECHO

WILD: DNF
PALMS: DNF

RACE 4 ECHO

WILD: 2 (4:04)
PALMS: 1 (4:19)

RACE 5 LADDER

WILD: 3 (58)
PALMS: 1 (56)

Bonus Flag thrown by Wild

 JACK & JILL 

WILD: 2 (2:26)
PALMS: 1 (2:51)

 SPRINT RELAY

WILD: 0 (DNF)
PALMS: 4 (5:05)

Bonus Flag thrown by Palms

GRIDLOCK : Winner goes to Wild 
FINAL SCORE

   WILD:  10  PALMS:  10

 

 

 

 

 

 

 

Fuji - Aces vs Lions

ACES V LIONS

 PARTNER FORWARD

ACES: 2 (3:30)
LIONS: 1 (3:32)

MIRROR

ACES: 2 (1:48)
LIONS: 1 (2:00)

RACE 3 ECHO

ACES: 1 (4:25)
LIONS: 2 (3:58)

RACE 4 ECHO

ACES: 1 (3:49)
LIONS: 2 (3:48)

RACE 5 LADDER

ACES: 3 (55)
LIONS: 1 (46)

Bonus Flag thrown by Aces

 JACK & JILL 

ACES: 1 (3:22)
LIONS: 3 (2:49)

Bonus Flag thrown by Lions

 SPRINT RELAY

ACES: 1 (2:11)
LIONS: 3 (2:03)

Rerun due to Rep discrepancy 

FINAL SCORE

ACES :  11  LIONS :  13

EVEREST - WILD VS LIONS

WILD V PALMS
CHAMPIONSHIP MATCH

 PARTNER FORWARD

WILD: 1 (2:58)
LIONS: 2 (2:41)

MIRROR

WILD: 2 (1:35)
LIONS: 1 (1:36)

RACE 3 ECHO

WILD: 1 (2:56)
LIONS: 2 (2:54)

RACE 4 ECHO

WILD: 2 (2:54)
LIONS : 1 (3:07)

RACE 5 LADDER

WILD: 3 (66)
LIONS: 0 (46)

Bonus Flag thrown by WILD

 JACK & JILL 

WILD: 1 (3:15)
LIONS: 2 (1:54)

FEMALE TRIAD

WILD: 1 (3:26)
LIONS: 2 (2:57)

MALE TRIAD

WILD: 1 (3:36)
LIONS: 3 (2:51)

Bonus Flag thrown by Lions

 SPRINT RELAY

WILD: 1 (5:05)
PALMS: 3 (3:43)

 
FINAL SCORE

   WILD: 13   LIONS:  16